lataus.net

ohessa muutamia esimerkkejä mahdollisista lisäpalveluista

Hinnat ovat voimassa latausaseman asentamisen yhteydessä.

dynaaminen latauskuorman hallinta

 

Mikäli sähköliittymän kapasiteetti on rajallinen (usein on) etkä halua miettiä voiko saunan tai pesukoneen laittaa samaan aikaan päälle kun autoa ladataan on dynaaminen latauskuorman hallinta oiva apu.

 

Sähkökeskus varustetaan erillisellä älymittarilla joka mittaa sähköliittymän kautta kulkevaa virtaa. Älymittari kommunikoi jatkuvasti latausaseman kanssa ja säätää tarvittaessa lataustehoa ettei sähköliittymä ylikuormitu.

 

Saatavissa ABB, Defa, Garo ja Zaptec latausasemiin.

Dynaamisen kuormanhallinnan hinta on 330-410€ asennettuna latausasemasta riippuen. 

latauksen energiamäärän mittaus

 

Sähkökeskus voidaan varustaa erillisellä energiamittarilla joka mittaa sähköauton lataamiseen käytettyä energiaa.

 

Kolmivaiheisen (11-22kW latausasemat) energiamittarin hinta on 129 € asennettuna, MID-sertifioidun 159 €.

 

Yksivaiheisen (3,7-7kW latausasemat) energiamittarin hinta on 79 € asennettuna, MID-sertifioituna 99 € .

 

Ylläolevat hinnat edellyttävät, että keskuksessa on tilaa mittarin asentamiselle. Mikäli tilaa ei ole, voidaan keskukseen tehdä laajennus (ks. alempana). 

Kuvassa on kolmivaiheinen MID-sertifioitu mittari. Yksivaiheinen mittari on kooltaan merkittävästi pienempi.

pääsulakkeiden suurentaminen

 

Mikäli nykyinen sähköliittymä ei mahdollistaisi toivotun tehoista latausmahdollisuutta voidaan liittymän pääsulaketta useimmissa tapauksissa kasvattaa.

Tällöin paikalliselta jakeluverkonhaltijalta ostetaan sähköliittymään lisää kapasiteettia ja pääsulakkeet vaihdetaan suuremmiksi. Saattaa edellyttää samalla myös muutoksia sähkökeskukseen.

 

Etenkin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan alueella tämä on usein kustannustehokas tapa kasvattaa latauksen tehoa eikä muutoksella useimmissa tapauksissa ole vaikutusta jakeluverkonhaltijalle maksettaviin kuukausittaisiin perusmaksuihin.

Muualla sähköliittymän koon kasvattaminen vaikuttaa usein kuukausittaisiin perusmaksuihin, jolloin dynaaminen kuormanhallinta on varteenotettava ratkaisu lataustehon kasvattamiseen.

Keskuksen laajennus

 

Aina varsinaisessa keskuksessa ei ole tilaa tai mahdollisuutta tarvittavien sulakkeiden ja vikavirtasuojakytkimen asennukseen.

Tällöin voidaan esim varsinaisen keskuksen läheisyyteen asentaa laajennus.

 

Esimerkkikuvassa olevaan lisäkeskukseen on asennettu kahden latausaseman johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet.

 

otathan yhteyttä niin katsotaan sinulle sopivin vaihtoehto

puhelin / txt / WhatsApp 040 7742465 

tai sähköpostilla info(at)lataus.net